Mijn winkelmandje € 0.00
MINI BASKET
Er bevinden zich op dit moment geen artikelen in je winkelmandje

Actievoorwaarden SENSEO® aanbieding van €39,99 voor TASSIMO®.nl gebruikers

 1. 1.        Algemeen
  1.                    I.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op de SENSEO® aanbieding voor TASSIMO®.nl gebruikers (hierna te noemen: "de Actie") van JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). SENSEO® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.
  2.                   II.        De Actie heeft als doel het merk SENSEO® te promoten.
  3.                  III.        De Actie start op 3 december 2018 en eindigt op 31 maart 2019 ( de “Actieperiode”).
  4.                 IV.        De Organisator en de Deelnemers zoals gespecificeerd onder 2.III zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
  5.                  V.        De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site www.tassimo.nl worden geplaatst, voorzien van een datum
  6.                 VI.        De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.
 1. 2.    Deelname
  1.                    I.        Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
  2.                   II.        Deelname aan de Actie is voor iedereen met een TASSIMO®.nl account die tussen 1 januari 2018 & 31 oktober 2018 minimaal 1x heeft besteld op tassimo.nl. De kosten voor dit aanbod zijn €39,99.
  3.                  III.        Om deel te nemen aan deze Actie, is het vereist dat je het Actieproduct koopt op tassimo.nl. Het Actieproduct is een doos met daarin de SENSEO® Viva Café machine, SENSEO® Latte Macchiato pads, SENSEO® Milka pads, SENSEO® Cappuccino pads & SENSEO® Espresso pads.
  4.                 IV.        Deelname kan alleen met een tassimo.nl account.
  5.                  V.        Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
  6.                 VI.        De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.
  7.                VII.        Er geld een maximum aantal deelnames van 1 deelname per persoon/e-mail/rekeningnummer.
  8.               VIII.        Deze aanbieding is geldig tot en met 31 maart 2019.
 2. 3.    Privacy
  1.                     I.        Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
  2.                   II.         Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt en een periode van twee jaar daarna. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar de consumentenservice. Voor de contactgegevens van de consumentenservice zie onder paragraaf 5.I van deze actievoorwaarden.
 1. 4.    Slotbepalingen
  1.                    I.        De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.tassimo.nl en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:
       1. Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of
       2.  consumenten.service@jdecoffee.com
  2.                   II.        Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan JACOBS DOUWE EGBERTS Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.
  3.                  III.        Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

Aldus opgemaakt te Utrecht 29-11-2019